วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อวัฒนธรรม เทศกาลและงานประเพณีไทย และหัวข้อภูมิศาสตร์ท้องถิ่น อีสาน-กลาง

10/4/2565 17:24:16น. 279
#วิทยาลัยการจัดการ

                วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 17.00 น.  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี วิทยากรบรรยายหัวข้อวัฒนธรรม เทศกาลและงานประเพณีไทย และวิทยากรโดย ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ วิทยากรบรรยายหัวข้อ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น อีสาน-กลาง ณ ห้อง L806 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานโครงการ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
10/4/2565 17:24:16น. 279
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน