คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

11/4/2565 15:52:46น. 34
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

     เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี และ รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานกว้างหลังสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมในพิธีสระเกล้าฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารคณะต่าง ๆ ร่วมสรงน้ำพระพุทธภุชคารักษ์และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส พร้อมมอบพวงมาลัยเพื่อขอขมา และขอพรเนื่องในวันปีใหม่เมือง 


 


ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ  
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
11/4/2565 15:52:46น. 34
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน