บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

22/4/2565 16:03:37น. 692
Green Office
                 เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากรที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในการเตรียมความพร้อมเข้าตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว และได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหมวดที่รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
22/4/2565 16:03:37น. 692
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

##Green Office ##สำนักสีเขียว ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา # #สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ##SDG3 ##SDG4 ##SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน