วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่นภาคอีสาน ภาคกลาง และหัวข้อภูมิศาสตร์ฯ

25/4/2565 17:51:18น. 83
#อบรมมัคุเทศก์

          วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 18.00 น.  วิทยากรโดย ผศ.ดร.สันติธร ภูริภักดี วิทยากรบรรยายหัวข้อ รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่นภาคอีสาน ภาคกลางและวิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธร วิทยากรบรรยายหัวข้อ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ภาคใต้ ณ ห้อง L806 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานโครงการ   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
25/4/2565 17:51:18น. 83
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ จัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 หัวข้อรูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะท้องถิ่นภาคอีสาน ภาคกลาง และหัวข้อภูมิศาสตร์ฯ

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #อบรมบัตรไกด์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน