โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom

29/4/2565 9:39:39น. 710
UPPSF
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรแกนนำ AHE (Senior Fellow) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น101 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
29/4/2565 9:39:39น. 710
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom

#UPPSF
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน