มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

29/4/2565 16:19:55น. 111
ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง มหาวิทยาลัยพะเยา
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิระยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะดูงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล ตัวแทนจากศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่งฯ ได้ต้อนรับและนำชมสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้มุ่งหวังเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของประเทศ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
29/4/2565 16:19:55น. 111
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ณ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา

#ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4 #SDG9 #SDG17
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน