กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับบัณฑิต

3/5/2565 16:07:07น. 307
ผู้นำนิสิต
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตอดีตผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอดีตผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต ผู้นำนิสิตชุดปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าผู้นำนิสิต กระชับความสัมพันธ์ และก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นพี่ รุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมของบัณฑิตและนิสิตให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
3/5/2565 16:07:07น. 307
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสดงความยินดีกับบัณฑิต

##SDG17
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน