คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการรายงานผล การถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดพะเยา

18/5/2565 9:45:52น. 773
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สารกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดยนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งนายพัสกร เพชรในหิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการประชุมติดตามการรายงานผล การถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดพะเยา อันเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ และภาคธุรกิจในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สารกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โดยนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งนายพัสกร เพชรในหิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในการประชุมติดตามการรายงานผล การถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดพะเยา อันเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจ และภาคธุรกิจในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม โรงแรมเอ็มทู โฮเทล วอเตอร์ไซด์ จังหวัดพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
18/5/2565 9:45:52น. 773
Print Friendly and PDF

คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมติดตามการรายงานผล การถอดแบบการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในจังหวัดพะเยา

# มหาวิทยาลัยพะเยา #sdg16 #sdg17 #uplaw #up #University of Phayao
#sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน