คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค มหาวิทยาลัยพะเยา

20/5/2565 17:26:39น. 2031
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค  มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พร้อมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ, คุณครูมุกดา อินต๊ะสาร นายกสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา และอาจารย์อริศรา เหล็กคำ ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนร่วมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม เชื่อมโยงแผนงานยุทธศาสตร์การดำเนินการกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง (Sustainable Development Goals - SDGs) และการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Area-Based and Community Engagement University) วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
20/5/2565 17:26:39น. 2031
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค มหาวิทยาลัยพะเยา

#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17 #ศูนย์สิทธิมนุษยชน # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน