คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามนิสิต การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

25/5/2565 15:26:53น. 144
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
เมื่อวันที่ 19 - 20 และ 24 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และอาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้านิเทศงานและติดตามนิสิต การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ณ โรงพยบาลปง โรงพยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลแม่ลาว โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
25/5/2565 15:26:53น. 144
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้านิเทศงานและติดตามนิสิต การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน