คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green

27/5/2565 19:17:16น. 743
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิพัทธ์ วงค์เรื่อง (ผู้ช่วยคณบดี) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน

เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยลาัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยื่น (Super KPI) ณ ห้องประชุม กรอ.ถปภ.ทม.3 อาคารหอประชุมพญางำเมือง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/5/2565 19:17:16น. 743
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตัวชี้วัดการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ UI Green

#University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP # มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน