กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

31/5/2565 14:36:16น. 82
เทา งาม สัจมิตร
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน "กิจกรรม เทา งาม สัจมิตร" โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และตัวแทนผู้นำนิสิต เข้าร่วมโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน จำนวน 6 สถาบันที่ได้รับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) โดยในโครงการดังกล่าว มีหัวข้อในการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตอย่างยั่งยืน ดังนี้ 1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 2.เข้าใจ เรียนรู้ พัฒนา : จากงานอาสาสมัคร สู่จิตอาสาที่ยั่งยืน 3.ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละด้าน -ด้านบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา -ด้านกีฬา และนันทนาการ -ด้านศิลปวัฒนธรรม -ด้านวิชาการ 4.กิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกับชุมชน 5.กิจกรรมเดิน-วิ่ง ปั่นจักรยาน รวมใจเป็นหนึ่งร่วมกับชุมชน 6.กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 7.กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน สังคม วัฒนธรรมลับแล 8.การแสดงศิลปวัฒนธรรม 9.กิจกรรมถอดบทเรียนและสรุปภาพรวมกิจกรรม


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
31/5/2565 14:36:16น. 82
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำนิสิตสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

##sdg3 ##SDG4 ##sdg5 #sdg7 #sdg11 #sdg17
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg7 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน