คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะฯ ดูงาน "สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา"

2/6/2565 15:44:18น. 106
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะฯ ดูงาน "สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา"
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะฯ ดูงาน "สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร ดร.บุญร่วม คิดค้า พร้อมบุคลากรคณะฯ ให้การต้อนรับดังกล่าวฯ

 


ทั้งนี้เป็นศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมปรึกษา หารือ แนะนำ ในด้านการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ลงพื้นที่สำรวจศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เพื่อนำไปส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเกษตร พร้อมนวัตกรรมทางการเกษตร ที่มีการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน 4 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. งานศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม 2. งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 3. งานแปรรูปและผลิตภัณฑ์ และ 4. งานศึกษาและพัฒนาการประมง


           

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/6/2565 15:44:18น. 106
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะฯ ดูงาน "สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา"

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ # มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #University Of Phayao #ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน