คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ โรงแรม OZO North Pattaya จังหวัดชลบุรี

9/6/2565 16:04:07น. 128
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกับบุคลากรภายในคณะฯ ณ โรงแรม OZO North Pattaya จังหวัดชลบุรี

         จากโครงการดังกล่าวทางคณะจัดขึ้นเพื่อที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2566-2570 และเพื่อเป็นเวทีในการกำหนดกลยุทธ์หรือมาตราการในการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย



    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
9/6/2565 16:04:07น. 128
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน