กิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS (Disabilities Support Services) ประจำปีการศึกษา 2565

10/6/2565 11:39:44น. 285
นิสิตพิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จัดกิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS (Disabilities Support Services) โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนายอภิเชษฐ ดูใจ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับนิสิตพิการใหม่    ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในการนี้ นางสาวปริตา เจริญสิน นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ และทีมงาน ได้บรรยายเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาคนพิการที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการตามความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างสมเหตุสมผล และเรียนรู้การเป็นคนพิการในยุคดิจิตอล ได้แก่ การดาวน์โหลดและใช้งาน application บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ระบบ DEP E-Services ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง (สปสช.) และสิทธิคนพิการทางการแพทย์ (ท.74) ตลอดจน   ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนิสิตได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุขเต็มตามศักยภาพตน และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

    

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / ปริตา เจริญสิน   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
10/6/2565 11:39:44น. 285
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมเรียนรู้และรู้จัก DSS (Disabilities Support Services) ประจำปีการศึกษา 2565

#sdg3 #sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน