คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

13/6/2565 10:53:16น. 523
ปฐมนิเทศ 2565
     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ แนะนำบุคคลากร ภาพรวมด้านวิชาการ และงานพัฒนาคุณภาพนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งแนะนำรายละเอียดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนสำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าแต่ละหลักสูตรร่วมพูดคุยประสบการณ์ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษากับนิสิตใหม่
     ทั้งนี้ ได้เชิญบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา และทีม ให้การบรรยายเกี่ยวกบการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และบุคลากรจากงานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ นางสาวกลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา ให้การบรรยายเกี่ยวกับทุนการศึกษา ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. กรอ. สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
13/6/2565 10:53:16น. 523
Print Friendly and PDF

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine ##SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน