คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565

14/6/2565 15:07:37น. 113
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 13 มิถุนายน 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จู้หว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่เข้าร่วมให้การต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 2 และนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าสู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนิสิตรุ่นพี่ของหลักสูตรที่สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกชั้นปี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
14/6/2565 15:07:37น. 113
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพิธบายศรีสู่ขวัญ "ฮับขวัญน้อง ฮ้องขวัญเจ้า เข้าเฮือนสาสุขฯ" และพิธีเทียน ประจำปีการศึกษา 2565

#University of Phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP # มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน