คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN OFFICE 2565

15/6/2565 13:42:50น. 98
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN OFFICE

          คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆจากผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

          โดย ดร. รัติยา ฟิชเชอร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดีกล่าวนโยบายและภาพรวม รวมถึงทิศทางการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office ซึ่งมีคณผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าว


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผณิตา ไชยศร,ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
15/6/2565 13:42:50น. 98
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN OFFICE 2565

#GREEN OFFICE #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #สำนักงานสีเขียว #สิ่งแวดล้อม
#sdg3 #sdg6 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน