วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

15/6/2565 16:02:50น. 1562
#ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย #วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ
      วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     บทความวิจัย เรื่อง Marketing Mix Factors and A Business Development Model of Street Food Tourism

     ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Hospitality and Tourism Management  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รชตพรรณ วรบูรณ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
15/6/2565 16:02:50น. 1562
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

#UPCM #วิทยาลัยการจัดการ #University of Phayao # มหาวิทยาลัยพะเยา #การตีพิมพ์บทความวิจัย #วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน