“ กองบริหารงานวิจัย และ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ” เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค (RSI) ภาคเหนือ

17/6/2565 16:43:28น. 1271
ถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค (RSI) ภาคเหนือ
        วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๔ (RSI) ภาคเหนือ" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการดังกล่าว นำโดย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงาน
        โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดองค์ความรู้จากผลการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะจากดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) พร้อมคณะกรรมการอำนวยการถอดบทเรียนโครงการ U2T เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
17/6/2565 16:43:28น. 1271
Print Friendly and PDF

“ กองบริหารงานวิจัย และ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ” เข้าร่วมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับภูมิภาค (RSI) ภาคเหนือ

#กองบริหารงานวิจัย #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI #U2T
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน