คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

20/6/2565 13:45:15น. 582
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวน และนิสิตมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และสามารถอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และป้องกันการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินภายในองค์กรให้แก่บุคลากรและนิสิต

เนื่องจากภายในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 อาคาร มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการ ซึ่งอาจมีการปฏิบัติงานที่ใช้เปลวไฟ หรืออาจเกิดประกายไฟระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในห้องปฏิบัติการทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงทบทวนความรู้ให้กับบุคลากรให้พร้อมรับมือกับอัคคีภัยอยู่เสมอ

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ พยาบาล พร้อมรถฉุกเฉิน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ที่สนใจและเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อรทัย หวังสันติธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ภาวิณี ทองคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
20/6/2565 13:45:15น. 582
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน