SEEN - นำนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

20/6/2565 16:13:08น. 240
University of Phayao
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ปุ๋ยหมักไส้เดือนดิน ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกายภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงศึกษาดูงานการผลิตจานและกระถางจากใบไม้และเศษวัสดุ ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนการสร้างป่า สร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
20/6/2565 16:13:08น. 240
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน