วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (EdPEx)

21/6/2565 13:49:46น. 180
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (EdPEx)
     เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (EdPEx) ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศตามเกณฑ์ (EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีเครือข่ายสถาบันผลิตครูที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
21/6/2565 13:49:46น. 180
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (EdPEx)

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน