มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน

21/6/2565 15:16:53น. 324
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน
มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๓๑ จังหวัดพะเยาและยุติธรรมพบประชาชน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงานงานพร้อมมอบนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ กล่าวต้อนรับ พร้อมตอบรับนโยบายตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในปี ๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน รวมทั้งได้ร่วมรับฟัง และกำหนดประเด็นในการแก้ไขปัญหาหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รวมไปถึงการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
                   โดยครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เยี่ยมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา และร่วมเป็นสักขีพยานในการนัดไกล่เกลี่ยหนี้สิน จากการช่วยเหลือของศูนย์ ณ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้จัดตั้ง คณะนิติศาสตร์ และเป็นที่ติดต่อประสานงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้สังคม ให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย ให้ได้รับการช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
                 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน มอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของจังหวัดพะเยา และมอบเงินผู้เสียหายที่ได้รับการไกล่เกลี่ยค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานราชการกระทรวงต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และสถาบันทางการเงิน พร้อมให้ความรู้และบริการแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์/บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
21/6/2565 15:16:53น. 324
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน