วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน”

23/6/2565 16:41:35น. 177
วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน”
     เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อำนวยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายนฤบวร ภิรมย์พลัด หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง "การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา" เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการกรอกภาระงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ HR SMART ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
23/6/2565 16:41:35น. 177
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 “การใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน