บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม Design Together for Chiangrai #1

27/6/2565 14:06:00น. 199
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี หัวหน้าโครงการ ดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว ผู้ร่วมโครงการ และภาคีเครือข่ายจากประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม และจีน ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม Design Together for Chiangrai #1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบและการเสวนาทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกภายใต้ กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วิหารดิน มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=26499&fbclid=IwAR330EglIaD6vdbxZfVfe0TlqEW1_4dZviSJH7ERVG_Vp1bNahdeiK6TxXY      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/6/2565 14:06:00น. 199
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน