คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : สัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภาคปฎิบัติ

27/6/2565 14:46:52น. 391
สัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภาคปฎิบัติ
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 งานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : กิจกรรม สัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภาคปฎิบัติ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom mittinng มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นำเสนอภาพรวมการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอปัญหา อุปสรรค และการดำเนินการ ในการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 จากนั้น อาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกร่วมกันสัมมนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พบในนิสิต ปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับรายวิชา และภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.จุฑามาศ ผลมาก   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
27/6/2565 14:46:52น. 391
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : สัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภาคปฎิบัติ

#สัมมนาอาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกภาคปฎิบัติ #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน