คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ สัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

27/6/2565 15:10:41น. 211
โครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ สัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 งานวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ สัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ณ ห้องประชุม ไร่ภูกลองฮิลล์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร.จุฑามาศ ผลมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นำเสนอภาพรวมการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 และผลการประเมินหลักสูตรจากนิสิตพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอปัญหา อุปสรรค การดำเนินการแก้ไข และผลการประเมินจากอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก จากนั้นแบ่งกลุ่มย่อยแต่ละสาขาวิชา เพื่อประเมินผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาในแต่ละรายวิชา และระดมความสมองจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.จุฑามาศ ผลมาก   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
27/6/2565 15:10:41น. 211
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 : หัวข้อ สัมมนาการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

#การเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 2564 #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน