คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

28/6/2565 10:03:43น. 464
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.2565 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมจำนวน 87 คน โดยภาคเช้าเป็นกิจกรรมเป็นปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง กายวิภาคของกบเบื้องต้น วิทยากรโดย รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ผศ.ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ และนักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมปฏิบัติการทางฟิสิกส์-วัสดุศาสตร์ เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี ต้นแบบของแบตเตอรี่ในปัจจุบัน วิทยากรโดย รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ และนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์และเคมี


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/6/2565 10:03:43น. 464
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน