คณะ ICT ลงพื้นที่โรงคั่วกาแฟพะเยา Phayao Coffee Roaster หารือความร่วมมือทางวิชาการและเชิงพานิชย์เพื่อพัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่พะเยา

29/6/2565 14:03:32น. 1126
พัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่พะเยา
           เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดศรีไพบูลย์ อาจารย์ และอาจารย์อดิศยา เจริญผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมโรงคั่วกาแฟพะเยา Phayao Coffee Roaster ซึ่งมีคุณบุรี จารุโชติรัตนสกุล ผู้บริหารและผู้ประกอบการโรงคั่วกาแฟพะเยาฯ ให้การต้อนรับ
           โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการการผลิตกาแฟ ตั้งแต่การคัดแยก คั่ว บรรจุ และจัดจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของโรงคั่วกาแฟพะเยาเป็นแหล่งส่งออกเมล็ดกาแฟที่ได้รับมาตรฐานสากลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของโรงคั่วฯ ได้แก่ กาแฟคั่วเมล็ด การแฟคั่วบด นอกจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟ ทางโรงคั่วฯยังมีชาเขียว ชาไทย ชามัทฉะ เครื่องชงกาแฟ และอุปกรณ์สำหรับร้านกาแฟ หลังจากเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น ทางคณะฯ ได้ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือเชิงพานิชย์ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนาระบบการจัดการของโรงคั่วกาแฟ สำหรับกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายให้มีความทันสมัย และลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้นในตลาดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกาแฟภายในประเทศไทย เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปสู่ตลาดโลกในลำดับต่อไป


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดศรีไพบูลย์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
29/6/2565 14:03:32น. 1126
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ลงพื้นที่โรงคั่วกาแฟพะเยา Phayao Coffee Roaster หารือความร่วมมือทางวิชาการและเชิงพานิชย์เพื่อพัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่พะเยา

#พัฒนาต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟในพื้นที่พะเยา #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #ICT_UP
#sdg1 #sdg2 #sdg8 #sdg9 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน