หัวหน้าสำนักงาน คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุน โครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green

30/6/2565 14:59:41น. 407
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. หัวหน้าสำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุน โครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน(Super KPI) ณ ห้องประชุม UP Green กองอาคารสถานที่ โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงในครั้งนี้


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
30/6/2565 14:59:41น. 407
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หัวหน้าสำนักงาน คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับทุน โครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #AHS #MT #PT #GreenOffice
#sdg3 #sdg11 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน