คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมเซ็นสัญญารับทุน โครงการการเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑ์ UI Green

30/6/2565 15:14:16น. 85
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กรีนออฟฟิศ UI Green
          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. หัวหน้าสำนักงานคณะสหเวชศาสตร์ นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล ได้ทำการเซ็นสัญญารับทุน โครงการการเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียประเภทต่างๆของคณะสหเวชศาสตร์” ภายใต้โครงการโครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน(Super KPI) ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม UP Green กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
30/6/2565 15:14:16น. 85
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมเซ็นสัญญารับทุน โครงการการเสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีประเภทต่าง ๆ ตามเกณฑ์ UI Green

#คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #GreenOffice #UIGreen
#sdg3 #sdg11 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน