คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน "

1/7/2565 11:47:24น. 636
เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน "

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน " ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. ทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ บทบาทของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
1/7/2565 11:47:24น. 636
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน