คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน "

1/7/2565 11:47:24น. 413
เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน "

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน " ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นำโดยคณบดี ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ

ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแนวทางขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. ทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ บทบาทของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
1/7/2565 11:47:24น. 413
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ " อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน "

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน