หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ ประจำปีการศึกษา 2565

1/7/2565 16:25:56น. 232
หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ สานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 421 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และ ความภาคภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้นิสิตใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยได้

โครงการสานสัมพันธ์ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรนิสิตใหม่ โดยมี อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดโครงการ จากนั้น นายณัฐกาญจนกานท์ คะใจ ประธานสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ แล้วจึงเข้าสู่กิจกรรมฐานการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย ฐานที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฐานที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน ฐานที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฐานที่ 5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และ ฐานที่ 6 สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จากนั้นช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมมอบธงรุ่น “กีรตากิริเนศวร์” สำหรับนิสิตรหัส 65 ต่อด้วยกิจกรรมพิธีสักการะพระพิฆเนศ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมพิธีเทียน และท้ายสุดคือการกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่คณะศิลปศาสตร์ โดย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

 ข้อมูล / ภาพ : หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/
facebooktwitterline


ภาพ :   หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/7/2565 16:25:56น. 232
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ หล่อหลอมดวงใจเลือดสีส้มอิฐ ประจำปีการศึกษา 2565#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน