SEEN - เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมฯ ...

2/7/2565 12:49:40น. 383
University of Phayao
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม และ ทีมงาน เข้าร่วมงานเปิดตัว ศูนย์เครือข่ายเยาวชน เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดขึ้น ณ ริมกว๊านพะเยา (บริเวณสามแยกร้านอาหารแสงจันทร์ถึงโรงแรมภูกลอง) โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมออกบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยปฏิบัติการทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
2/7/2565 12:49:40น. 383
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน