คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

5/7/2565 11:35:15น. 166
คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

            เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารและอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี Mr. Albert Lisec ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และนายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการฝึกออกเสียงโฟนิกส์ด้วยแอพพลิเคชั่นฝึกภาษาออนไลน์กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านนิทานและเรื่องเล่าท้องถิ่น ในการนี้ ด.ต.นฤดล ดำริเลิศวรกุล ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (ห้วยปุ้ม) ได้ให้การต้อนรับและหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษและส่งเสริมทัศนคติการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนของนักเรียนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วย


 ข้อมูล / ภาพ : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                                

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
5/7/2565 11:35:15น. 166
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อชุมชน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน