มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างนวัตกรรมชุมชนสู่สากล ในการประชุม บทบาททางการทูตกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน อววน.

5/7/2565 13:08:40น. 481
UPITI

มหาวิทยาลัยพะเยาโดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลการนำนวัตกรรมไปส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ UP Product ภายใต้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาททางการทูตกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน อววน.” กิจกรรมนี้ กระทรวง อว. ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเปิดการประชุม และมีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง อว. และการนำเสนอนิทรรศการของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวง อว. เอกอัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา เลขานุการทางการทูต เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรกว่า 120 คน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
5/7/2565 13:08:40น. 481
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างนวัตกรรมชุมชนสู่สากล ในการประชุม บทบาททางการทูตกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน อววน.

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน