สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ Workshop โครงการ U2T ระยะที่ 2

5/7/2565 13:10:44น. 599
UPITI

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ Workshop โครงการ U2T ระยะที่ 2 ให้กับผู้ได้รับการจ้างงานในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจของตำบลด้วย BCG และแนวทางการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการยกระดับผลิตภัณฑ์ของตำบลเข้าสู่ตลาด โดย U2T for BCG นี้จะเน้นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัด ให้ได้รับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 68,350 คน เข้ามาร่วมทำงานเป็นทีมกับ อว. โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีรับผิดชอบดำเนินโครงการนี้จำนวน 14 ตำบล และได้ดำเนินการปฐมนิเทศวันแรกจำนวน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลเวียง ตำบลแม่ปืม อ.เมือง ต.ดอกคำใต้ ต.สว่างอารมณ์ ต.บ้านปิน ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ และ ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา ส่วนอีก 7 ตำบลจะมีการปฐมนิเทศในครั้งต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
5/7/2565 13:10:44น. 599
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ Workshop โครงการ U2T ระยะที่ 2

##UniversityofPhayao #UPITI #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG8 #SDG9 #SDG17
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน