กองกิจการนิสิต นำนิสิตร่วมกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2

6/7/2565 16:03:22น. 363
จิตอาสา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติต้อนรับ พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง และ คณะจาก ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต นำนิสิตจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2 วันที่ 5 -6 กรกฎาคม 2565“ ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และ มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งจัดโดยศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ซึ่งในกิจกรรมมีนักเรียนจากโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามพระราชดำริ ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมด้วยจำนวน 36 คน โดยกิจกรรมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ เยี่ยมชมโครงการต่างๆ เช่น โครงการพระราชดำริ ทหารพันธ์ดี และกิจกรรมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย และ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์บรรณาสาร และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
6/7/2565 16:03:22น. 363
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต นำนิสิตร่วมกิจกรรม “สานฝัน เปิดประสบการณ์ร่วม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2

##SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน