คณะ ICT จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยและคณะฯ

7/7/2565 18:44:38น. 407
เสียงสะท้อนจากนิสิต
        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี อุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิต และเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถนำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการ สวัสดิการและสิทธิของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยและคณะ และเพื่อรับทราบบัญหา อุปสรรค รวมไปถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับบริการด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะจัดให้แก่นิสิต สวัสดิการและสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาและนำเสนอหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดสวัสดิการและกำหนดสิทธิต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่นิสิตได้ดียิ่งขึ้น
        โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหารคณะ ร่วมรับฟังปัญหาพร้อมตอบคำถามจากนิสิตที่มีข้อสงสัย ซึ่งคำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เรื่องการบริการของรถเมล์มหาวิทยาลัย ควรเพิ่มจำนวนรถ หรือ จำนวนเที่ยวรถให้เพียงพอต่อจำนวนนิสิต, อยากให้มีการจัดทำแผนที่ภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา แผนผังอาคารเรียน และห้องเรียนของแต่ละอาคาร เนื่องจากนิสิตใหม่ไม่ทราบห้องเรียนทำให้หลงทางและเสียเวลากับการหาห้องเรียน ปัญหาของโรงอาหารของคณะ อยากให้เพิ่มจำนวน้รานอาหาร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหาร และเพิ่มพื้นที่สำหรับให้นิสิตไว้นั่งทำงาน หรือ ไว้ติวหนังสือเป็นหมู่คณะฯ รวมไปถึงเรื่องเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัยในส่วนที่สามารถตอบได้ในขณะนั้น ส่วนคำถาม หรือข้อสงสัยใดที่ยังให้คำตอบในขณะนั้นไม่ได้ ทางผู้บริหารจะหาคำตอบเพื่อชี้แจงให้กับนิสิตในโอกาสต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นิสิตช่วยปฏิบัติงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
7/7/2565 18:44:38น. 407
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาและความต้องการของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยและคณะฯ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #เสียงสะท้อนจากนิสิต #ICT_UP
#sdg4 #sdg5

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน