กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

7/7/2565 20:00:35น. 113
ไหว้ครู

กองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ อีกทั้งสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านสุนทรียภาพและบุคลิกภาพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กล่าวชื่นชมในการแสดงกตัญญูกตเวทีและการสืบสานดำรงไว้ซึ่งประเพณีไทย ที่ปฏิบัติ กันมา แม้ว่าโลกปัจจุบันจะแตกต่างจากอดีตอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เข้ามามีบทบาทในชีวิตการเรียนรู้ของพวกเรา การเป็นครูของทุกท่านบนเวทีแห่งนี้ก็ต้องปรับตัว ปรับวิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาและวิธีการชี้นำให้ความรู้กับศิษย์ด้วย คำกล่าวปฏิญาณตนของนิสิต เป็นคำกล่าวด้วยใจบริสุทธิ์ แสดงถึง ความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพิ่มพูนปัญญาและความสามารถ ให้สำเร็จในศาสตร์และศิลป์ ตามแต่ละสาขาวิชาที่ตนเองศึกษา ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่นิสิตควรนำไปประพฤติปฏิบัติ ตลอดระยะเวลาของการเป็นนิสิต ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คณาจารย์ทั้งหลายมีความซาบซึ้งใจและยินดีรับนิสิตเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ขอให้ศิษย์ทุกคนตั้งใจและมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ ติดอาวุธเพื่อการเรียนรู้ เพื่อการมีอาชีพ และสามารถดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างมีความสุข มีความขยันหมั่นเพียร ประสบความสำเร็จ ในการศึกษาเล่าเรียน เป็น "บัณฑิตที่มีคุณภาพ สมเกียรติและศักดิ์ศรี แห่งบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา" ต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต , งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
7/7/2565 20:00:35น. 113
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน