คระเกษตรศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ AIC Award 2022 Agritech and Innovation Center

8/7/2565 10:31:22น. 528
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ AIC Award 2022 Agritech and Innovation Center

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ AIC Award 2022 Agritech and Innovation Center ผลงาน อาหารทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกจากผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ AIC ที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศ โดยทีมวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ดร.รวริสรา รื่นไวย์ และ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ ได้ร่วมทำวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศแมลงอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยจุดเริ่มต้นของงานนี้มาจากงานวิจัยภายใต้ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2564 และ ทีมวิจัยสามารถขยายผลไปสู่ทุนวิจัยภายนอกต่างๆ อาทิ เช่น วช. (2565) สวก. (2565) สวทช. (2565) และ บพค. (2565-66)

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
8/7/2565 10:31:22น. 528
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คระเกษตรศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศประเภทนวัตกรรมยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ AIC Award 2022 Agritech and Innovation Center

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน