SEEN-จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ ตามมาตรฐาน และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

8/7/2565 17:05:16น. 1539
University of Phayao
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ดร.วิมลรัตน์ ศีติสาร และทีมวิจัย จัดกิจกรรมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ (T-VER)” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ และพะเยา เพื่อกระตุ้นความตระหนัก ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และสนองมาตรการ "ลด" การปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจก ( net zero emissions ) ตามถ้อยแถลงของรัฐบาลไทยที่ COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
8/7/2565 17:05:16น. 1539
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN-จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองการจัดการป่าไม้ ตามมาตรฐาน และแนวทางการขอรับการประเมินคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้

#SEEN UP
#sdg4 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน