SEEN-จัดอบรมสหกิจศึกษาเตรียมความพร้อมทางด้านการปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

10/7/2565 7:26:02น. 412
University of Phayao
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น ร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จัดอบรมสหกิจศึกษาเตรียมความพร้อมทางด้านการปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต ได้เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ ที่เน้นการปฏิบัติในหน่วยงาน สถานประกอบและทำงานอย่างมีระบบ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการทำงาน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวีระวัฒน์ เมืองคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
10/7/2565 7:26:02น. 412
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน