คณะนิติศาสตร์เป็นตัวแทนนำเสนอโครงการU2T ร่วมกับกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา

12/7/2565 15:20:03น. 500
ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้นำเสนอการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ หัวหน้าโครงการ“แผนดำเนินการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” โดยการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) ซึ่งเป็นโครงการ Best Practice ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง ได้นำเสนอการดำเนินงานของโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ซึ่งได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้แก่คณะกรรมการฯ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom)

นอกจากนี้ ได้ร่วมลงพื้นที่พร้อมด้วยนางจีรัชญ์ ริมจันทร์ หัวหน้างานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย, เจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย, คณะทำงานในโครงการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การต้อนรับ คณะกรรมการบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในการลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นำโดย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ และนางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนและพัฒนา อววน.3 ซึ่งลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานจากตัวแทนโครงการ Best Practice ในระยะที่ 1 ที่ผ่านมา และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯในระยะที่ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตัวแทนหัวหน้าโครงการฯ และประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยแก้วหลวง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
12/7/2565 15:20:03น. 500
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์เป็นตัวแทนนำเสนอโครงการU2T ร่วมกับกองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา

##SDG17 #sdg10 #U2T # มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #นิติศาสตร์ #กองบริหารงานวิจัย
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน