คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

12/7/2565 16:22:33น. 536
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”ประจำปี 2565 ณ ชุมชนบ้านโซ้ หมู่ที่ 2 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
12/7/2565 16:22:33น. 536
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน