คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

18/7/2565 15:28:01น. 726
บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา 2565
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ร่วมถวายพานพุ่ม แด่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้ารับโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะได้รับรางวัลจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประเภท "คณบดี", ดร.อภิชาต บัวกล้า ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายบริหาร ประเภท "ประธานหลักสูตร" และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ "สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี" คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
18/7/2565 15:28:01น. 726
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน