คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประเมินพิจารณาคัดเลือก ผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

21/7/2565 16:19:31น. 538
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประเมินพิจารณาคัดเลือก ผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประเมินพิจารณาคัดเลือก ผู้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหารปริญญาตรี ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ พร้อม ผศ.ดร.ตระกูล พรหมจักร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประเมินพิจารณาดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะจัดงานมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการรายอื่น จึงได้เชิญกรรมการจากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ระดับจังหวัดพะเยา เข้าร่วมตรวจประเมินในครั้งนี้

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
21/7/2565 16:19:31น. 538
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน