SEEN-ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และออกแบบระบบการใช้น้ำด้วยพลังงานทดแทนในสวนยางพารา

22/7/2565 11:09:21น. 556
University of Phayao
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล และ ทีมวิจัย ร่วมกับ คุณอุดม พฤกษานุศักดิ์ CEO ส่วนงานพืชเกษตร คุณวิทวัส กรุงแทนเมือง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และคณะ บริษัทศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และออกแบบระบบการใช้น้ำด้วยพลังงานทดแทนในสวนยางพารา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) ในพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
22/7/2565 11:09:21น. 556
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน