คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

25/7/2565 10:51:00น. 487
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super kpi) และได้รับเกียรติ จากดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ บรรยายเรื่อง การจัดทำโครงการบน BCG Platform เพื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) อีกทั้งยังมีการ ประชุมKM แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยทำการแบ่งกลุ่ม (แบ่ง 5 กลุ่มตามแผนยุทธศาสตร์ 6 กลุ่มย่อย) พร้อมนำเสนอ ณ โรงแรมแกรนด์ วิสตา เชียงราย จังหวัดเชียงราย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
25/7/2565 10:51:00น. 487
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน